Galerija - Dosi na dobrorah slovenskih kmetij 2015

 V okviru prireditve Dobrote s Slovenskih kmetij na Ptuju je bila letos osredja regij Primorska. Tako smo na stojnicah sre?ali veliko Istrskih oljkarjev, ki so kljub skromni sezoni podprli projekt in obiskovalcem tradicionalne prireditve dali v pokuino svoje produkte. V  posebnem prostoru Rimskega drutva Ptuj na glavni promenadi pa so se predstavila oljkarska drutva in biotehni?na ola empeter. V okviru drutva smo obiskovalce, ki jih je bilo kljub slabemu vremenu veliko pripravili pokuino dobrega in olj?nega olja z napako, ter razstavo literature ter posebej blagovnih znamk pridelovalcev EDOOSI.

Predavanje mag. Viljanke Vesel, ki je bilo v dvorani drutva je bilo deleno izjemnega zanimanja, saj so obiskovalci prireditve e pred za?etkom dogodka zasedli mesto v dvorani, tako da  je bilo kar nekaj zamudnikov, ki zaradi prezasedenosti niso bili deleni delitve teh informacij.
Kmetija BEM
 
Kmetija Morgan
 
Doma?ija Munda
 
Kmetija Romkaldo
 
Drutvo DOSI
 

 

Prikaži število