Informacije o skupni nabavi gnojil za ekoloko pridelavo

 
Po sklepu Upravnega odbora, smo za ?lane DOSI pripravili tudi letos monost skupne nabave gnojil po ponudbi KZ Agrarie Koper. Prilagamo tudi tabelo za izra?un potrebnih gnojil, ki jo je pripravila mag. Viljanka Vesel , vodja PCO Koper.
 


2015-01-14 Gnojilo dopis
2015-01-15 Gnojila ekoloka DOSI MS