Oljkarski rokovnik

Oljkarski rokovnik, ki ga bo letos prvi? za svoje ?lane izdalo drutvo oljkarjev Slovenske Istre, bo z vsebino dober pripomo?ek oljkarjem pri svojem delu, saj bo vseboval poleg opisa sort tudi pregled del v nasadu, kleti, opis ve?jih kodljivcev in bolezni. Posebej pa so v rokovniku oblikovane tabele za vodenje raznih evidenc opravil, uporabe FFS-jev itd. Zagotovo bo novost, ki jo bodo ?lani drutva prejeli konec leta priro?ni pripomo?ek.

 
 
Upravni odbor  je na redni seji 10. decembra 2014 sprejel sklep, da se bo kljub koli?insko slabi letini le izvedlo ocenjevanje olj?nih olj  za "ZLATO OLJ?NO VEJICO". Razpis in povabilo na oddajo vzorcev bo objavljen konec decembra 2014.