Zaradi velikega napada oljčne muhe

Zaradi velikega napada oljčne muhe – nenavadno za ta termin – smo uspeli dobiti “Dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin”. Izvajalce uporabe tega dovoljenja opozarjamo na striktno upoštevanje napisanega v dovoljenju.