SPORO?ILO ZA JAVNOST

Koper, 9. december 2013

Drutvo oljkarjev Slovenske Istre je na rednem zboru izvolilo novo vodstvo.

Na rednem ob?nem zboru, ki je bil 5. decembra na Belvederju v Izoli so ?lani drutva oljkarjev Slovenske Istre izvolili novo vodstvo drutva. Zaradi osebnih razlogov (bolezni) je podala odstopno izjavo predsednica mag. Mirjana Klodi?, ki je vodenje drutva prevzela v letu 2012. Na ob?nem zboru so ?lani za novega predsednika izvolili Danila Marko?i?, mag.tur. Prav tako so potrdili mandat ?lanu upravnega odbora Adami? Miranu in ?lanu nadzornega odbora Goranu Gregori?.

Na zboru so se ?lani dotaknili tudi aktualnim temam na podro?ju oljkarstva in se dogovorili za predstavitve le teh na tematskih sre?anjih.

Upravni odbor DOSI