SPOROČILO ZA JAVNOST

Koper, 9. december 2013

 

Društvo oljkarjev Slovenske Istre je na rednem zboru izvolilo novo vodstvo.

 

Na rednem občnem zboru, ki je bil 5. decembra na Belvederju v Izoli  so člani društva oljkarjev Slovenske Istre izvolili novo vodstvo društva. Zaradi osebnih razlogov (bolezni) je podala odstopno izjavo predsednica  mag. Mirjana Klodič, ki je vodenje društva prevzela v letu 2012. Na občnem zboru so člani za novega predsednika izvolili Danila Markočič, mag.tur.  Prav tako so potrdili mandat članu upravnega odbora Adamič  Miranu in članu nadzornega odbora Goranu Gregorič.

Na zboru so se člani dotaknili tudi aktualnim temam na področju oljkarstva in se dogovorili za predstavitve le teh na tematskih srečanjih.

 

Upravni odbor DOSI