Razpis za zlato olj?no vejico 2013 2014

DRUTVO OLJKARJEV SLOVENSKE ISTRE

Ulica 15. maja 17

6000 KOPER

RAZPIS ZA ZBIRANJE VZORCEV ZA OCENJEVANJE OLJ?NEGA OLJA ZA

ZLATO OLJ?NO VEJICO 2013/14

Drutvo oljkarjev Slovenske Istre vabi oljkarje, da oddajo vzorce olj?nega olja za tekmovanje za ZLATO OLJ?NO VEJICO 2013/14

Stroki za ocenjevanje olj?nega olja ostajajo na ravni preteklih let in sicer 50 po vzorcu z vklju?enim DDV, ki se ga poravna na TRR DOSI pri Banki Koper dd PE Izola SI56 1010 0003 6155 290 (BIC: BAKOSI2X) s pripisom Zlata olj?na vejica 2013/14.

Vzorce zbiramo na sedeu Kmetijsko svetovalne slube Koper (KSS Koper):

tel. t. 05/630-40-61 in 05/630-40-62 ali Poskusnega centra za oljkarstvo (PCO),

Ulica 15. maja 17, Koper do 24. februarja 2014.

Drutvo oljkarjev bo pridelovalcem za ocenjena olja podelilo:

naziv ampiona in dva viceampiona

zlata priznanja za devika olj?na olja z oceno 7,50 to?ke in ve?

srebrna priznanja za devika olj?no olje z oceno od 7,00 do 7,49 to?ke

zlate medalje za devika olj?na olja TOP 10

Priznanja za ostala ekstra devika olj?na olja

(v kolikor bo pet ali ve? olj iste kategorije in ocena 7,50 in ve?):

naziv ampiona za sortno olje sorte Istrska belica

naziv ampiona za sortno olje sorte Leccino

naziv ampiona za sortno olje drugih sort

najbolj ve?no ekstra deviko olj?no olje po izboru novinarjev in gostincev

Vsak pridelovalec lahko odda najve? 3 vzorce olj?nega olja lastne pridelave razli?nih kategorij, vendar le enega iz posamezne kategorije.

Pogoji sodelovanja:

slovenski pridelovalci morajo imeti KMG-MID

koli?ina pridelka: najmanj 100 litrov meanega olj?nega olja in/ali 50 litrov sortnega olj?nega olja, ki naj bo v enem sodu

koli?ina olja: sprejemamo vzorce v zaprtih temnih steklenicah 3 x 0,5L, od tega mora biti

najmanj ena steklenica etiketirana v skladu z veljavno zakonodajo

obvezna priloga: analiza kislosti oddanega vzorca

obvezna priloga: fotokopija potrdila o vpla?ilu

izpolnjen prijavni obrazec

podpisana izjava

Za dodatne informacije v zvezi z razpisom smo dosegljivi na sedeu DOSI, Ulica 15. maja 17 Koper tel. 05 66 30 723 ali na E-mail Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .