ZLATA OLJ?NA VEJICA 2013

V sodelovanju z ob?inami Izola, Koper in Piran ter njihovimi turisti?nimi zdruenji ter ob sodelovanju strokovnjakov na tem podro?ju (KGZS - Zavod GO: Kmetijska svetovalna sluba Koper, Poskusni center za oljkarstvo, LABS d.o.o. - Intitut za ekologijo, olj?no olje in kontrolo) letos e ?etrto leto poteka FESTIVAL ZLATE OLJ?NE VEJICE.

Festival obsega:

- tekmovanje osnovnoolcev z naslovom "Oljka, ali te poznam?",

- tekmovanje za zlato olj?no vejico,

- sejmi olj?nega olja (Portoro - 30.3., Izola - 6.4., Koper - 5.5.2013)

Tekmovanja petoolcev se je v letonjem letu udeleilo 15 ekip iz devetih osnovnih ol. V petek, 22. marca so se v jutranjem ?asu pomerili v pisnem delu. Pet najboljih ekip (O Dekani, O Koper, O Livade, dve ekipi O Elvire Vatovec Prade) se je uvrstilo v finale, ki je potekal v obliki kviza. Poleg teoreti?nega so morali pokazati tudi nekaj prakti?nega znanja - med tirimi olji so morali izbrati najbolje ekstra deviko olj?no olje, poleg tega pa so morali posaditi oljko. Najbolje se je odrezala ekipa iz O Elvire Vatovec iz Prad, ki je v dvajsetih letih, od kar poteka to tekmovanje, e osmi? zmagala.

Za oljkarje najpomembneji del festivala je tekmovanje za zlato olj?no vejico. V letonjem letu se je zaradi koli?insko slabe letine v tekmovanju pomerilo samo 54 devikih olj?nih olj. Med njimi samo eno ni ustrezalo kategoriji ekstra deviiko olj?no olje (edoo), eno olje je dobilo samo priznanje za kategorijo, est olj je doseglo srebrno priznanje, kar 46 olj pa zlato olj?no vejico. V finalu, kjer so med najboljimi olj?nimi olji izbirali ?lani kar treh uradnih panelov (slovenski, hrvaki, italijanski) se je pomerilo najprej osem, na koncu pa pet olj?nih olj (Alela Marko?i?&Vesel - edoo Istrska belica, Jenko Boris - edoo Istrska belica, Marzi Fulvio - edoo, Morgan Franc - edoo, Sabadin Boris - edoo). Med finalnimi petimi so na vodeni degustaciji izbrali najbolj ve?no olje tudi novinarji in gostinci.

Slavnostna podelitev priznanj je potekala 22. marca na Belvederju.

Najbolja olja:

ampion: Franc MORGAN za ekstra deviko olj?no olje

viceampion: Boris jENKO za ekstra deviko olj?no olje sorte Istrska belica

viceampion: Boris SABADIN za ekstra deviko olj?no olje

ampion za edoo z za?iteno ozna?bo porekla - ZOP:

Franc MORGAN za ekstra deviko olj?no olje

ampion za edoo iz ekoloke pridelave:

Franc MORGAN za ekstra deviko olj?no olje

ampion za edoo sorte Istrska belica:

Boris JENKO za ekstra deviko olj?no olje sorte

ampion za edoo sorte Leccino:

ALELA Marko?i?&Vesel za ekstra deviko olj?no olje sorte

najbolj ve?no olje po izboru novinarjev in gostincev:

Boris JENKO za ekstra deviko olj?no olje sorte Istrska belica

V priponki je abecedni seznam zlatih priznanj za ZLATO OLJ?NO VEJICO 2013.

Zlata_oljcna_vejica_2013.pdf