OBVESTILO O PREVZEMU NALEPK Z OZNAČBO ZOP

Oljkarje, vključene v EDOOSI ZOP obveščamo, da nalepke z označbo ZOP lahko dvignete na sedežu društva  DOSI ob ponedeljkih med 9. in 10. uro.

Za prevzem nalepk v ostalih delovnih dneh se predhodno dogovorite z Elizabeto Bonin na tel. št. 051/683-365.

 

Lepo pozdravljeni !

UO DOSI