OBVESTILO O PREVZEMU NALEPK Z OZNA?BO ZOP

Oljkarje, vklju?ene v EDOOSI ZOP obve?amo, da nalepke z ozna?bo ZOP lahko dvignete na sedeu drutva DOSI ob ponedeljkih med 9. in 10. uro.

Za prevzem nalepk v ostalih delovnih dneh se predhodno dogovorite z Elizabeto Bonin na tel. t. 051/683-365.

Lepo pozdravljeni !

UO DOSI