Obve?amo vse ?lane, da imate monost znianja oziroma odpis zakupnine pri SKZGRS zaradi letonje sue. V prilogi so navodila in obrazec za oddajo vloge. K vlogi je potrebno priloiti kopijo obrazca, ki ste ga v oktobru oddali na ob?ino (Prijava kode zaradi sue na kmetijskih rastlinah).

Na kopiji obrazca, ki ste ga oddali na ob?ino, niso potrebni podpisi ob?inske komisije.

Rok za oddajo je 31.12.2012

Poziv_zakupnikom.docx

Obrazec_Sklada_za_odpis_zakupnine_-_sua_2012.docx

Vlogo poljite priporo?eno s povratnico na naslov:

SKZGRS

Dunajska cesta 58

1000 LJUBLJANA

Lep pozdrav,

DOSI