?LANARINA ZA LETO 2012

OBESTILO VSEM ?LANOM, KI E NISTE PORAVNALI ?LANARINE ZA LETO 2012.

Upravni odbor DOSI-ja, prosi vse ?lane, ki e niste poravnali ?lanarine za leto 2012, da to storite v ?im krajem ?asu in sicer najkasneje do 15.12.2012, ele po temu po pla?ilu ?lanarine lahko na DOSI-ju dvignete koledar za leto 2013, zbornik in oljko.

Lep pozdrav DOSI