?LANARINA ZA LETO 2013

Posredujemo sklep o ?lanarini za leto 2013, ki je bil sprejet na upravnem odboru v sredo 5.12.2012 s sklepom t. 14.

SKLEP T. 14

Obvesti se vse ?lane drutva, da je viina ?lanarine za leto 2013 25,00, ki so jo dolni poravnat do 30.06.2013.

Lep pozdrav.

DOSI