ZBORNIK OB 20 let DOSI-ja

Vse ?lane DOSI-ja obve?amo, da lahko zbornike dobite na sedeu drutva brezpla?no.

Za vse tiste, ki e ne veste, sede drutva je na novi lokaciji e 6 mesecev. To se pravi v stavbi Agrarie Koper (kjer ima Agraria Koper upravo), kjer se nahaja tudi Svetovalna sluba in Center za oljkarstvo. Najdete nas v prvem nadstropju v pisarni t. 14, v drugem hodniku.

Lep oljkarski pozdrav.

DOSI