SUŠA 2012


Uprava RS za zaščito in reševanje je 1. oktobra 2012 pričela postopek ocenjevanja škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letošnjem letu.

Oškodovanci oziroma kmetje, ki ocenjujejo, da so utrpeli večjo škodo zaradi suše, morajo vloge na ustreznih obrazcih vložiti najkasneje do 15. oktobra 2012 na občine, kjer imajo prizadete kulture.

Vloge morajo oddati v občini, na ozemlju katere opravljajo kmetijsko proizvodnjo oziroma na območju katere so bili oškodovani. V kolikor jih je suša prizadela v več občinah, morajo vloge oddati v vsako občino posebej.

Na podlagi ugotovljene škode so do državne pomoči upravičeni le nosilci kmetijskega gospodarstva z urejenim KMG-MID (identifikacijska številka gospodarstva) in usklajenimi GERK-i (Grafične enote rabe zemljišč kmetijskih gospodarstev).

Obrazci vlog in priloge so oškodovancem na voljo v sprejemnih pisarnah treh obalnih občin: Mestna občina Koper, Občina Izola in Občina Piran in sicer v času uradnih ur, od ponedeljka do petka med 8. in 12. uro, v sredo pa tudi med 14. in 17. uro.

Obrazci vlog in priloge so na razpolago tudi na spletnih straneh občin:

-    Mestna občina Koper: http://www.koper.si
-    Občina Izola:   http://www.izola.si
-    Občina Piran:  http://www.piran.si

Za dodatne informacije in nasvete pri izpolnjevanju obrazcev se lahko oškodovanci obrnejo na:

-    Kmetijska svetovalna služba Koper: Elizabeta Bonin, Janko Brajnik in Davor Mrzlić – tel. št. 05/ 630 40 61 ali 05/630 40 62
-    Mestna občina Koper:  Zvezdan Primožič – tel.št. 05/ 664 6244
-    Občina Izola:  Jasna Tošić – tel št. 05/ 660 0251
-    Občina Piran:  Alenko Popić – tel. št. 05/ 671 0328

Na obrazce za prijavo škode zaradi suše se pod datum nastanka oz. odkritja nesreče vpiše  datum 21.08.12.
V tabeli OCENA ŠKODE se stolpci: »razred donosa, škoda EUR in Zavarovalnica št. zavar. police«  ne vpisujejo, vlagatelj jih pusti prazne.

Obrazec_ocena_skode.pdf Seznam_kmetijskih_pridelkov.pdf

Lep pozdrav,

DOSI