Ocena škode v oljkarstvu zaradi suše

Spoštovani,

 

želimo vas obvestiti, da je Ministrstvo za obrambo izdalo Sklep o izdelavi predhodne ocene škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2012. V skladu s tem morajo člani komisij za ocenjevanje škode skupaj s svetovalnimi službami

- opraviti pregled prizadetih območij

- najbolj prizadetim kulturam določiti maksimalni prag poškodovanosti po KO

- o ugotovitvah poročati upravi RS za zaščito in reševanje najkasneje do 5.9.2012

Na podlagi navedenega bo uprava RS za zaščito in reševanje izdala sklep o izdelavi končne ocene škode. To pomeni, da bomo tedaj posamični oljkarji morali poročati o škodi v naših oljčnikih.

Po informacijah občin in svetovalne službe v vseh treh občinah poteka imenovanje in sestanki imenovanih komisij.

Ko bomo prejeli ustrezne podatke, vas bomo obvestili o nadaljnih postopkih (roki, obrazci, prejemnik prijav ...).

 

V želji, da bi v petek res deževalo pošiljamo lep oljkarski pozdrav.

 

DOSI