OBVESTILO RAZPIS 121 rastlinksa pridelava

NOV RAZPIS UKREP 121 rastlinska pridelava

Obve?amo vas, da je nov razpis za posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2012, za nalobe na podro?ju rastlinske pridelave - vklju?uje tudi OLJKARJE.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na svetovalno slubo v Kopru pri Ga. Elizabeti Bonin.

Vso razpisno dokumentacijo lahko dobite na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO).

http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/

DOSI