OBVESTILO RAZPIS 121 rastlinksa pridelava

NOV RAZPIS UKREP 121 rastlinska pridelava

 

Obveščamo vas, da je nov razpis za posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2012, za naložbe na področju rastlinske pridelave - vključuje tudi OLJKARJE.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na svetovalno službo v Kopru pri Ga. Elizabeti Bonin.

Vso razpisno dokumentacijo lahko dobite na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO).

http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/

 

DOSI