Rezultati ankete


Spotovani,

Uvodoma se vam elimo lepo zahvaliti za trud in ?as, ki ste si ga vzeli za izpolnitev in vro?ilo anket.

Zadovoljni smo z odzivom in vaimi priporo?ili.

Najpomembneje so bile slede?e ugotovitve:

- od 466 ?lanov drutva je odgovorilo 125 ?lanov, ki skupaj obdelujejo 130ha, oz. 35.875 dreves,

- za ?lane so najbolj pomembna podro?ja obdelave, gnojenja in rezi, varstva pred kodljivci in boleznimi, obiranja ter shranjevanja oljk in olja (ve? kot 60% anketirancev tem namenja najvijo stopnjo pomembnosti),

- kar 70% anketirancev se zanima za pridobitev za?itene ozna?be porekla (EDOOSI ZOP),

- kar 67% anketirancev se zanima za vklju?itev v ekoloko pridelavo.

Vae elje in priporo?ila bomo kot prioriteto upotevali pri nadaljnjem delu DOSI-ja in vas o dogajanju tudi obve?ali. Dobrodole bodo tudi vae bodo?e sugestije po e-poti ali v Knjigi mnenj in predlogov na sedeu drutva.

e enkrat hvala vsem.

elimo vam prijetne poletne dni in poiljamo prisr?en oljkarski pozdrav.

DOSI

Predsednica

Mag. Klodi? Mirjana