Razpis za Zlato olj?no vejico

RAZPIS ZA ZBIRANJE VZORCEV ZA OCENJEVANJE OLJ?NEGA OLJA ZA

ZLATO OLJ?NO VEJICO 2009/10

Drutvo oljkarjev Slovenske Istre vabi oljkarje, da oddajo vzorec olj?nega olja za tekmovanje za ZLATO OLJ?NO VEJICO 2009/10. Vzorce olj?nega olja je potrebno dostaviti na sede LABS-a, Zelena ulica 8 Izola med 1. in 5. februarjem 2010, s prijavnim obrazcem, 3 x 0,5 litra vzorca, pla?anim strokom ocenjevanja (42 po vzorcu z vklju?enim DDV na TRR DOSI pri Delavski hranilnici dd Ljubljana PE Koper t. 61000-0001096641 s pripisom Zlata olj?na vejica 2009/10).

Drutvo oljkarjev bo pridelovalcem za ocenjena olj?na olja podelilo:

- naziv ampiona in dva viceampiona

- zlate medalje za olj?no olje z oceno nad 7,5 to?ke

- srebrne medalje za olj?no olje z oceno nad 7,0 do 7,49 to?k

- priznanja za ostala olj?na olja

- naziv ampiona za sortno olje Istrska belica

- naziv ampiona za sortno olje Leccino

- naziv ampiona za druge doma?e sorte

pogoji_sodelovanja.doc