Servirni vozi?ekDOSI - EDOOSI je z uspenim kandidiranjem na javni razpis za ukrep
Podpore skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in
pospeevanja prodaje za proizvode ki so vklju?eni v shemo kakovosti
hrane (Ukrep 133 II), finaciralo izdelavo servirenga vozi?ka in
namiznega seta za ekstra devika olj?na olja, ki imajo za?iteno ozna?bo
porekla. Prvih deset kompletov bo DOSI - EDOOSI ponudil izbranim
Slovenskim lokalom in raziril ponudbo olj?enga olja tudi na to trno nio.