Neurje s to?o

 V?erajnje neurje s to?o je najbolj prizadelo obmo?je kofij in Sermina. S ?lanom UO DOSI Iztokom Obadom in vodjo centra za oljkarstvo mag. Viljanko Vesel smo si ogledali olj?nik g. Hlaja nad Lamo. Ocenjujemo, da je izpad pridelka preko 50% in ?e k temu pritejemo pokodovanost plodov in mladih vejic,  odpadlo listje, bo kon?na ocena bistveno ve?ja. Takne kode na oljkah zaradi to?e ni bilo e desetletja.