Izlet v Zadar

Izlet se izvede ob udelebi najmanj 40 ?lanov....
Prijave na sedeu DOSI.

izlet_v_zadar_30_09.pdf