Na enodnevni oljkarski izlet smo se ?lani DOSI odpravili v ?etrtek, 2. junija 2016. Kar gosti deevni oblaki niso pokvarili razpoloenje tirdesetih potnikov, eljnih novih spoznanj in druenja. Prvi postanek smo imeli v Vrhpolju in si pod vodstvom upnika Janeza Krinika ogleda izjemen mozaik patra Rupnika v cerkvi Sv. Primoa.in Felicijana. 

V empetru nas je pri?akala predsednica Gorikega oljkarskega drutva, Andreja Baa,, ki nam je pripravila zanimiv program z ogledom rastlinjakov, drevesnic in oljarne  Biotehni?ne ole. Pot nas je vodila e v empas, kjer smo si ogledali olj?nik Gorikega oljarja Kante Ernesta.
Obisk kmetije Kante se je zaklju?il s prijetnim druenjem ob degustacijo olj?nega olja in odli?ne kave iz druinske praarne.
?ez Sabotin s ?udovitim pogledom na svetu najdalji kamniti lok Solkanskega mosta smo se pripeljali do Kojskega, ker nas je sprejel predsednik Brikih oljkarjev, Boidar Slivnjak. Sledila je predstavitev Brikega oljkarstva in sprehod do olj?nika Jadrana Jakon?i?a. V nasadu s 160 drevesi Leccina, Istrske belice, ?rnice in drugih sort je bilo pridelano tudi olj?no olje ?rnice, ki je prejelo nagrado na nedavnem tekmovanju v Splitu. Gostoljubnost Brikih oljkarjev se je poznala tudi ob degustaciji treh vrst olj?nega olja in nagrajenim likerjem iz olj?nih listov.
Posebno pozornost pa smo bili deleni v gradu Dobrovo, kjer nas je sprejel v grajski vinoteki upan ob?ine Brda Franc Mui?. upan je predstavil ob?ino, programe in ni  el mimo oljkarstva, ki ga je umestil kot pomembno panogo, ki  poleg vinarstva pomeni prilonost za razvoj kraja. Da je rebula kraljica smo spoznali ob predstavitvi vinoteke gradu in pogostitvi, ki jo je za nas pripravil upan.
Program izleta smo nadaljevali v najve?ji Slovenski kleti Dobrovo, po presene?enju v obliki dobrodolice s pene?o rebulo je sledil voden ogled kleti v pristni doma?i izvedbi. V degustacijskem prostoru smo dan nadaljevali s pokuino linije Querkus, nadaljevali s merlotom Bagueri 2011 in zaklju?ili s pene?im sladkim mukatom (novost kleti za leto 2016). Dobro razpoloeni smo se na Briki malici ustavili v Olj?nem baru v martnem. Tu so nam postregli "doma? alam s sirom, kuhjo z jeprenom in klobaso in ?okoladno torto z pomaran?nim oljem). Na mini ni manjkal doma? kruh in seveda olj?no olje.
Boidar, kot rojen mart?an, se je izkazal kot izredni vodi? in od vasice na vrhu Brd smo izvedeli res veliko, posebno ?ast pa smo imeli, ko nas je Boidar popeljal na njegovo razgledno plo?ad, kjer smo videli Brda kot na dlani, pa vse do morja.Vreme nam je bilo naklonjeno saj smo se z dejem sre?ali ele na povratku tako da nam bo tudi s tega zornega kota ostal izlet v prijetnem spominu.