Sklep o pri?etku kandidacijskega postopka za volitve v organe DOSI

rokovnik_za_izpeljavo_volitve_dosi_2016.pdf