Članarina Društva oljkarjev Slovenske Istre

Članarina Društva oljkarjev Slovenske Istre

za leto 2016

 

Upravni odbor Društva oljkarjev Slovenske Istre – DOSI je na 25. redni seji dne 01.03.2016 sprejel naslednji sklep o članarini za leto 2016:

 SKLEP: 

 »Članarina za člane društva DOSI za leto 2016 znaša 25,00 EUR.

V primeru, da je član društva DOSI tudi drugi član kmetijskega gospodarstva oz. gospodinjstva, znaša članarina za vsakega nadaljnjega člana 10,00 EUR.«

 Člane DOSI pozivamo in prosimo, da lahko članarino poravnajo na transakcijski račun društva (IBAN) SI56 1010 0003 6155 290, koda namena: ADMG, namen: ime in priimek člana/ov – Članarina za leto 2016, referenca: 00 00-2016 ali pa na sedežu DOSI, Ul.15. maja 17, 6000 Koper (upravni prostori Agrarie Koper) v času uradnih ur (vsak ponedeljek od 08.00 – 10.00 ure).

 Vsi, ki boste članarino poravnali na zgoraj opisane načine in boste kasneje prejeli še položnico smatrajte le-to kot brezpredmetno.

  

sklep_clanarina_dosi_2016.pdf