20. marec 2016, Bol, Hrvaka

 Vrhunski rezultati slovenskega olj?nega olja na Hrvakem

 Na 18. mednarodni manifestaciji oljkarjev in oljarjev z imenom NO?NJAK, v okviru katere je bilo tekmovanje za odprta in pakirana devika olj?na olja (DOO), za proizvode iz oljke ter za najbolje pakiranje DOO, je prispelo 235 odprtih in 81 pakiranih DOO. V kategoriji pakiranih DOO je bilo kar 15 slovenskih. Med 59 podeljenimi zlatimi medaljami je bilo tudi 13 za slovenske pridelovalce (razvr?eni po abecednem vrstnem redu):

 • Doma?ija Munda, Portoro (Istrska belica)

 • Druina Peka?, Nova Gorica (zvrst)

 • Ernest Kante, empas (zvrst)

 • Fulvio Marzi, marje pri Kopru (Istrska belica)

 • Jadran Jakon?i?, Kojsko v Brdih (?rnica)

 • Kmetija Bu?inel, Ale Bu?inel, Dobrovo v Brdih (Istrska belica)

 • Kmetija Bu?inel, Ale Bu?inel, Dobrovo v Brdih (zvrst)

 • Kmetija Drnov?ek – Kova?evi, Kojsko (?rnica)

 • Oljarna Lisjak, Koper (zvrst)

 • Silvana Miigoj, Dobrovo v Brdih (zvrst)

 • Trot Iztok in Mojca, Ajdov?ina (zvrst)

 • Vanja Dujc, Koper (Maurino)

 • arko Leban, Nova Gorica (zvrst).

V okviru dogodka so podelili tudi ampione in viceampione za pakirana in odprta DOO in najbolje pakiranje. Poleg tega pa so podelili e ampiona za proizvod iz oljke ter priznanja za najbolje enosortno DOO sorte Oblica, najboljo zvrst, najbolje blago DOO sorte Oblica, najbolje srednje intenzivno DOO sorte Oblica, najbolje intenzivno DOO meanih sort. ampiona obeh kategorij DOO in viceampion odprtih olj so bili hrvaki pridelovalci. Med pakiranimi DOO je postalo ampion olje sorte Itrana Vanje Dujca.