Ocenjevanje za Zlato olj?no vejico v zaklju?ni fazi

 

Izola, 11. marec 2016

Ocenjevanje za Zlato olj?no vejico v zaklju?ni fazi (fotografije Miran Adami?)

V hotelu Belvedere nad Izolo je 36 slovenskih, hrvakih in italijanskih degustatorjev (izolanih senzori?nih ocenjevalcev devikega olj?nega olja) izmed desetih najbolje ocenjenih vzorcev v predizboru izbralo ampiona Festivala Zlate olj?ne vejice.

Drutvo oljkarjev Slovenske Istre je razpisalo e petindvajseto ocenjevanje olj?nih olj na tekmovanju za Zlato olj?no vejico. Na letonje ocenjevanje je prispelo 67 vzorcev, med katerimi so tudi hrvaka in italijanska olja. Senzori?no ocenjevanje so izvedli ocenjevalci, ki delujejo pod okriljem UP ZRS in LABS. Na osmih sre?anjih so izolani in s strani Mednarodnega sveta za oljke poobla?eni ocenjevalci ocenili vsa olja, med dvajsetimi najbolje ocenjenimi pa so odbrali deset najboljih, ki so se pomerila na kon?nem izboru. Izmed vzorcev, ki so se pomerili v kategoriji sortnih olj so izbrali najbolje sortno olje iz Istrske belice ter iz kategorije ekoloke pridelave e najbolje EKO olje.

Na kon?nem izboru, ki je potekalo v hotelu Belvedere, se je oblikoval panel sestavljen iz 36 degustatorjev iz Italije, Hrvake in Slovenije, ki delujejo v okviru tirih panelov. Glede na to, da obi?ajno zadostuje za izvedbo ocenjevanja le osem ?lanov, ima taka tevil?nost ocenjevalcev veliko ve?jo teo pri izboru najprestinejih nazivov pri tekmovanju za »Zlato olj?no vejico«. Med desetimi najboljimi vzorci olja – TOP 10, ki so se razlikovala le v niansah, so v petek izbrali najbolje, ki se bodo ponaali z nazivom ampiona in dveh viceampionov.

Kdo so pridelovalci olj?nega olja, ki se bo ponaalo s ampionskim in drugimi prestinimi priznanji, bomo razkrili na sve?ani podelitvi nagrad, ki bo letos pod pokroviteljstvom ob?ine Ankaran v petek, 1. aprila v Hotelu Convent Adria Ankaran.