Ponudba za oljkarje

Ponudba Delavske hranilnice - povabilo k sodelovanju z oljkarji.

Gre za izvajanje dela dogovora o medsebojnem sodelovanju med drutvom DOSI in Delavsko hranilnico v letu 2016