V okviru Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, KGZS je pripravljen kropilni koledar trenutno dovoljenih fitofarmacevtskih sredstev (FFS). Predvidena so dopolnila, o katerih vas bomo obvestili.

kropilni koledar 19.06.2015