NUJNO OBVESTILO - Bakterijski ožig oljk

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in
varstvo rastli nas obvešča, da so bili na ravni EU sprejeti novi strožji ukrepi za preprečevanje
vnosa in širjenja bakterijskega ožiga oljk. Predpis sedaj čaka na objavo v uradnem listu EU.
Nedavno smo bili obveščeni o novi najdbi bakterijskega ožiga oljk v provinci Brindisi
v pokrajini Apulija, v aprilu pa je bilo odkrito okuženo drevo oljke v pokrajini Ligurija,
kar je zaskrbljujoče.

Obvestilo o novih ukrepih in najdbah vključno z opozorilom glede nevarnosti vnosa v
Slovenijo s sadikami gostiteljskih rastlin bakterije Xylella fastidiosa smo objavili na
spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin:
http://www.uvhvvr.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/5811/8f.../

O stanju v zvezi z bakterijskim ožigom oljk vas bomo sproti obveščali.