Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in
varstvo rastli nas obve?a, da so bili na ravni EU sprejeti novi stroji ukrepi za prepre?evanje
vnosa in irjenja bakterijskega oiga oljk. Predpis sedaj ?aka na objavo v uradnem listu EU.
Nedavno smo bili obve?eni o novi najdbi bakterijskega oiga oljk v provinci Brindisi
v pokrajini Apulija, v aprilu pa je bilo odkrito okueno drevo oljke v pokrajini Ligurija,
kar je zaskrbljujo?e.

Obvestilo o novih ukrepih in najdbah vklju?no z opozorilom glede nevarnosti vnosa v
Slovenijo s sadikami gostiteljskih rastlin bakterije Xylella fastidiosa smo objavili na
spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin:
http://www.uvhvvr.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/5811/8f.../

O stanju v zvezi z bakterijskim oigom oljk vas bomo sproti obve?ali.