Prakti?ni prikaz mletja olj?nih vej

Zaradi neugodnih vremenskih razmer prikaz drobljenja vej odpade.
Termin prikaza bo sporo?en naknadno.