Oljkarji so se zbrali na rednem zboru

Avditorijska bela dvorana je bila polna oljkarjev, ki so sodelovali na rednem zboru, ki ga je vodilo delovno predsedstvo Miran Adamič predsednik in člana Luka Pucer in Aleksander Jevnikar.Po predstavitvi poročila o delu in realizacije finančnega poročila je član Nadzornega odbora Goran Gregorič podal poročilo odbora, ki ugotavlja, da je društvo delovalo v skladu z veljavnimi predpisi in da poslovni izzid izkazuje presežek prihodkov nad odhodki.
Poročilo o delu za leto 2015 s finančnim načrtom je podal predsednik DOSI Danilo Markočič. Pri tem je poudaril, da je delo društva slonelo na Upravnem odboru in posebej pohvalil člane UO. Aktivnosti v društvu  v letu 2015 se ne bodo bistveno razlikovale od običajnih (izdali bomo 3 OLJKE, Oljkarski rokovnik, izvedli tri delavnice, v maju organizirali izlet, oktobra oljko županov, novembra oljkarski ples...). Seveda pa še druge aktivnosti v skladu z usmeritvami in sklepi UO.