Skupen pristop glede rastlinske bakterijske bolezni Xylella fastidiosa

 poročanje Komisije

EK je podala informacijo o novi bakterijski bolezni oljk in nekaterih drugih rastlin. Povzroča jo bakterija Xylella fastidiosa. Prvi pojav v EU je bil leta 2013 v južni Italiji. Omejeno območje je v provinci Lecce v regiji Apuglia in je veliko 241.000 Ha. Na tem področju je 90.000 oljčnikov, kjer je zasajenih 9.000.000 oljk. Zadnja novica je, da se je bolezen razširila tudi v provinco Brindisi. Bolezen se prenaša v glavnem s sadilnim materialom (sadikami) pa tudi z insekti, ki se hranijo s sesanjem kambijske tekočine (npr. navadna slinarica).

Od 2014 so v veljavi ukrepi za preprečevanje širjenja, ki pa se niso izkazali za učinkovite. FVO je opravila dva obiska področja in ugotovila, da se je stanje poslabšalo. Strokovno mnenje je podala tudi EFSA, ki navaja, da je za bolezen dovzetnih 300 različnih vrst rastlin, ki so lahko samo gostiteljice. Ukrepi, ki so v veljavi na razmejenem območju vključujejo prepoved trgovanja s sadilnim materialom, uničevanje prizadetih rastlin, odstranjevanje gostiteljskih rastlin. Stanje je alarmantno, EK poudarja, da je treba reagirati takoj. EK bo tudi preverila, kako je mogoče pomagati prizadetim proizvajalcem.

IT je dopolnila informacijo komisije in pojasnila, da bakterija izsuši najvišje dele drevesa in v končni fazi prizadene celotno rastlino. Ugotovljeno je tudi, da podvrsta bakterije, ki povzroča težave v IT, ne napada trte. Razglašeno je opozorilo. Ukrepi, ki so v veljavi vključujejo izkoreninjanje prenašalcev, tako odraslih insektov, kot tudi razvojnih oblik, izsekovanje okuženih rastlin. V ta namen so sprostili tudi dodatna sredstva. Zaskrbljenost in podporo naporom Italije in Komisije so izrazile tudi FR, CZ, ES, PT, HR, GR, UK, AT in SK.

EK je izrazila podporo IT. Komisar bo obiskal prizadeta območja. Ukrepati moramo učinkovito, da zajezimo širjenje bolezni. Svet se je seznanil z informacijo EK in IT ter mnenjem držav članic.
 

  mag. Maja ŽIBERT , svetovalka / Adviser 
Direktorat za kmetijstvo
Sektor za kmetijske trge
/ Agricultural Markets Division

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministry of Agriculture, Forestry and Food

Dunajska cesta 22
SI–1000 Ljubljana, Slovenija