Aktualno Marec

Redni zbor oljkarjev je sklican za petek, 27. marca 2015 v Avditoriju Portoro. ?lani bodo obravnavali letno poro?ilo, program dela in se v nadaljevanju udeleili sve?ane prireditve "Festival zlata olj?na vejica 2015", ki poteka letos pod pokroviteljstvom ob?ine Piran.
Poro?ilo za leto 2014
Vabilo na zbor marec 2015