Skupina EDOOSI-ZOP se bo sestala na rednem sestanku, kjer bo sprejela poro?ilo o delu, izvolila novo vodstvo in obravnavala program dela za leo 2015.

EDOOSI vabilo na skup?ino 2015
Program za ZOP za 2015