Skupina EDOOSI-ZOP se bo sestala na rednem sestanku, kjer bo sprejela poročilo o delu, izvolila novo vodstvo in obravnavala program dela za leo 2015.

EDOOSI vabilo na skupščino 2015
Program za ZOP za 2015